Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 390

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 418

Lista på de 30 klubbar som inte hade rekvirerat affischer men ändå ska få 15 var.

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 504

Strönne föreslår att ett standardiserat PM ska skickas till klubbarnas styrelser varje år för att styra upp verksamheten, få god ordning samt många aktiviteter.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 671

Troligen skrivet av Malmgren. 17 sidor stenografi med kommentarer.