Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 269

Skandinaviskt samarbeta har diskuterats i omgångar och Strönne har ett förslag.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 306

Förslag för reklamkampanj att beslutas på årsmötet i Uddevalla.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 337

Första utkast till affischer.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 331

Bearbetat affischutkast. Försök att göra enkla bilder av några idéer.

Kategori: Leteroj
Hits: 341

Strönne redogör för delar av dansk esperantostatistik och grubblar principiellt och jämförande med Sverige.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 313

Kort konstaterande av Strönne ang PM som ska skickas med La Espero.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 310

Pensoj pri administraj problemoj de presado de La Espero kaj aliaj estrartaskaj detaloj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 323

Strönne har fått i uppdrag att utforma broschyrer, eller "blad" som han hellre kallar dem.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 380

Uppenbarligen pågick livliga diskussioner om La Espero och hanteringen av denna.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 284

Strönne tycker det är dags att realisera "Kihlbergs förslag".

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 359

Idé om att förmå svenska företag att finnas med i broschyr på eo. Utkast till brevmall.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 337

Funderingar och förberedelser inför eventuell affischeringskampanj.