Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 331

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 352

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 319

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 428

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 360

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.