Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 368

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 396

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 364

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 475

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 411

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Hits: 1022

Informmaterial vid förberedelse till diskussionen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 379

Malneto por artikolo, demandante Stellan Engholm pri verkado kaj tradukado en Esperanto.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 442

Idisterna har publicerat något som föranledde Nylén att göra ett utkast till broschyr.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 472

Kaj svedaj kaj espaj. Tradukoj ambaŭdirekten.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 439

Kopioj de prelegaj tekstoj. Ofte prelegoj kun lumbildoj, sed la bilojn ni ne havas.