Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 480

Fem översättningar av ett stycke text för Röster och Radio inför Världsspråksdiskussionen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 468

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 499

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 472

Lite statistik över undervisning, artiklar om esperantos roll i internationella sammanhang.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 588

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 544

Brevkurs som korrekturlästs och kommenterats av Signe Boye.

Ne-skanita
Hits: 1204

Informmaterial vid förberedelse till diskussionen.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 479

Malneto por artikolo, demandante Stellan Engholm pri verkado kaj tradukado en Esperanto.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 538

Idisterna har publicerat något som föranledde Nylén att göra ett utkast till broschyr.