Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 388

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 361

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 380

Fem översättningar av ett stycke text för Röster och Radio inför Världsspråksdiskussionen.

interna-dokumento
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 471

Förslag till instruktioner för LKK-medlemmar i arbetet med svenska kongresser.