Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 456

Kaj svedaj kaj espaj. Tradukoj ambaŭdirekten.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 426

Idisterna har publicerat något som föranledde Nylén att göra ett utkast till broschyr.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 365

Malneto por artikolo, demandante Stellan Engholm pri verkado kaj tradukado en Esperanto.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 462

Diverse dokument inför kursen. Ca 40 deltagare.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 383

Brev, utkast och liknande om att myndigheterna ska erkänna esperanto som språk i skolan.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 374

Fem översättningar av ett stycke text för Röster och Radio inför Världsspråksdiskussionen.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 356

SEFs erfarenheter och råd från andra gör att medverkan i radiodiskussionen avböjs.

letero-de-SEF
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 411

SEF har reviderat sin uppfattning efter telefonsamtal samt brev två från Radiotjänst.

interna-dokumento
Hits: 526

Körschema för slutomgången i diskussionen om Världsspråksfrågan.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 514

Radiotjänst inbjuder Esperantoförbundet att deltaga i diskussion om världspråksfrågan.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 461

Radiotjänst beklagar att de inte tillräckligt tydligt förklarat sin plan eftersom SEF tackat nej.