Labordokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 745

C är upprörd över felaktiga data om eo från en av motståndarna i diskussionen.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 732

Collinder ser fram emot radiodiskussionen.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 667

Collinder, Lindén och Söderberg har diskuterat motdrag mot idisterna.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 754

Collinder berättar om sin önskan att diskussionen ska bli vetenskapligt korrekt.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 611

Collinder har klarat av första föredraget och har skrivit "mördande kritik" mot prof. Jespersen.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 640

Collinder har fått böner om publicering av föredraget i någon större tidning.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 621

Collinder hoppar av diskussionen om Per Ahlberg ska vara med.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 565

Collinder hade problem med vad han skulle ta med i föredraget.

interna-dokumento
Hits: 480

Körschema för slutomgången i diskussionen om Världsspråksfrågan.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 447

Radiotjänst inbjuder Esperantoförbundet att deltaga i diskussion om världspråksfrågan.

ikon-letero-al-SEF
Kategori: Leteroj
Hits: 400

Radiotjänst beklagar att de inte tillräckligt tydligt förklarat sin plan eftersom SEF tackat nej.

interna-dokumento
Kategori: Kongresoj ktp
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 399

Förslag till instruktioner för LKK-medlemmar i arbetet med svenska kongresser.