Kunsidaj dokumentoj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-jarkunsida prot 25maj1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 810

SEFs årsmöte i Gävle. 

SEF ekstra kunsido Bern prot 30jul1947_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 897

Extra styrelsemöte i Bern bl a med punkten om Ernfrid Malmgren ska kvarstå som ordförande för SEFeftersom han just blivit vald till prezidanto de UEA.

SEF-prot 08jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 742

Danskt förslag om nordisk samverkan.

ikon-sef-protokolo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 871

Jarkunsido en Stokholmo. Partoprenis 160 homoj.

SEF-prot 10+11aug1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 768

Kursdeltagande, ingen nordisk kongress, men SLEA vill ha samarbete.

SEF-VU-prot 14nov1947_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 662

Lars Brusewitz ska medfölja IOGTs propagandabuss för att ta kontakt med esperantister och stärka rörelsen.

SEF-prot 10jun1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 553

Islandsförslag avslogs, tändstickor, Viteks 90 föredrag. Arvodering för mediabevakning?

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 526

Dagordningen skannad. Lite mer klotter på baksidan ej skannat.

SEF-prot 13jan1946_fram
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 549

Matnyttigt protokoll. SLEA inbjuds till kongressen.