Estraraj protokoloj

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 445

Verksamheten spände över ett relativt stort fält visar detta årsmötesprotokoll.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 489

Ett flertal glädjande besked som pekar på en verksamhet på uppgång.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 624

Steiner, hjälpsändningar och diskussioner om hopslagning av IEL och UEA.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 518

Beställda tändsticksaskar: 25 300. Till 300 icke esperantotalande studenter i några större städer, har utsänts ett brev på esperanto tillsammans med nyckel.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 600

Fyra förslag från Steiner avslogs.

ikon-sef-vu-protokolo
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 707

Nylén fick medalj, planer för reklam samt fredsutseende på La Espero.

SEF-VU-protokolo 14jun1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 558

Största punkten handlar om hur och om SEF ska kontakta andra ideella förbund i Sverige om de kan förmedla info om eo till sina medlemmar.

SEF-VU-prot 28sep1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 439

Utryckligt stöd för eo från icke-esperantiska organisationer. Flygande utställningen.

SEF-VU-prot 01aug1945_fram
Kategori: VU-protokoloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 575

Tändsticksförslaget diskuterat.