SEF PM fr Strönne 14jun1946

Kategori: Leteroj
Created by: Unua arkivanto

Strönne redogör för delar av dansk esperantostatistik och grubblar principiellt och jämförande med Sverige.

Danskarna genomförde en omfattande statistisk kartläggning av sina medlemmar och fick fram massor av statistik över utbildningsnivå, grad av esperantokunskaper och hur fördelningen såg ut relativt befolkningen för städer och åldersgrupper.

Den största behållningen verkar vara att medlemskantalet varierar starkt men att den utslagsgivande faktorn är om klubben bedriver kurser eller ej.

Jaro 1946
Skano Tute skanita
Aktujo Salex4 - Ut egna
Teko 15: Salex pärm
Jardeko 1940-49

Bilagor

Fråga om den här produkten