SEF letero de Malmgren 29maj45

Kategori: Leteroj
Created by: Unua arkivanto

Kommentarer ang ämnen som medalj till Nylén, Amikaro och styrelserutiner för nytillträdde kassören.

Försöken att förse Paul Nylén med medaljen Illis quorum har avslagits av regeringen. Däremot går det att ansöka om medalj hos Patriotiska sällskapet. För övrigt kommentarer om rutiner och vikten av att styrelsemedlemmarna får dagordning osv tillsänt sig i tid.

Jaro 1945
Skano Tute skanita
Aktujo Salex3 - övrigt in
Teko 15: Salex pärm
Jardeko 1940-49

Bilagor

Fråga om den här produkten