SEF-kongreso 2015 Uppsala - Jarraporto 2014

Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Anita Dagmarsdotter

Tagordo, Jarraporto kaj revizora raporto de la kongreso en Uppsala 2015.

Förslag till årsmötet 2015
A. Fråga om stödmedlemskap – "Esperantovänner"
B. Fråga om övergång till 12-månadersmedlemskap

Jaro 2015
Skano Origina e-dokumento
Teko 0 : Elektronika dokumento
Loko Helsingborg (Åkerlund)
Jardeko 2010-19
Fråga om den här produkten