SEF protokoll 18-19jan1947

Tillverkare: SEF visa produkter
Created by: Unua arkivanto

Verksamheten spände över ett relativt stort fält visar detta årsmötesprotokoll.

Bland punkterna

 • Hantering av Sonesons arv,
 • radioutsändningar genom Radiotjänst har ombesörjts av herrar Söderberg, Adamsson och Ahlm,
 • Brevskolans korrespondenskurs i princip färdig,
 • tryckning av ytterligare 10 000 blanketter för namninsamlingen till FN,
 • reklam för Amikaro de Esperanto i 5000 ex.,
 • Stockholms fredsförening har utdelat sitt världsspråkspris till hr Thilander,
 • den flygande utställningen skickas till Uddevalla,
 • cirkulär utskickat till 28 000 scouter i 625 kårer,
 • diverse rapporter om föredrag och turnéer,
 • beslut att inte köpa ljusbildsapparat
 • förbundet ska rösta för sammanslagning av IEL och UEA,
 • förarbeten och konfirmering av val av LKK till UK i Malmö 1948,
 • O Svantesson redaktör för La Espero fr o m 1947
 • SEF har 925 klubbmedlemmar fördelat på 47 klubbar, samt 217 direktanslutna, dvs en ökning med 114 sedan 1946,
 • Tutmonda Esperanta Ĵurnalista Asocio och dess svenska avdelning förs på tal,
 • Amikaro de Esperanto får underrubriken "ESPERANTO-FRÄMJANDET",
 • Fru Alamo (Anna Alamo-Sandgren?) har av KELI fått ett 3-årigt förordnande att turnera för saken. SEF tillskjuter medel.
Jaro 1947
Skano Tute skanita
Aktujo Salex6 - Resten
Teko 15: Salex pärm
Jardeko 1940-49

Bilagor

Fråga om den här produkten