Agado

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Normalplanen 1931-32_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 680

Centralstyrning av klubbarna anbefalld.

Föredragsturné Megalli_1950_fram
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 581

Rapport om Megallis föreläsningsturné.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 585

Lista på de 30 klubbar som inte hade rekvirerat affischer men ändå ska få 15 var.

ikon-informilo
Kategori: Varbiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 604

Pro la olimpikaj ludoj okazas konkurson pri verkado de sportaĵa verkaĵo. Ebleco por propagandi.

verkisto-nekonata
Kategori: Agado
Hits: 659

El dudeko da "interesaj" poŝtkartoj, la plej interesaj skanitaj. 

ikon-sef-estrara-laboro
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 699

Strönne föreslår att ett standardiserat PM ska skickas till klubbarnas styrelser varje år för att styra upp verksamheten, få god ordning samt många aktiviteter.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 575

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

Ne-skanita
Kategori: Agado
Hits: 553

Libro (?) en pecoj.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 590

Kommentarer och förtydliganden till SEF-VU-protokoll 1aug1945.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 670

Filmo el Kolonjo turneis en Skandinavio. "Ĉagrena afero" pro miskomprenoj kaj malrespondecemo.

ikon-sef-estrara-laboro
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 669

Skrivelse till Åberg och Strönne ang tändstickor, världsspråksenkät i "SGU" samt glädje över att man ånyo har en arvoderad städerska på sekretariatet.