Agado

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
SEF-kongress 1944 media-SDS 30maj1944_fram

Resumé från kongressen med inflikandet att årsmötet beslutat bjuda in till internationell kongress i Malmö.

interna-mesaĝo

(Sid 1 mkt blek) Veckotidningen är tänkt att bli internationell och ersätta Literatura Mondo som insomnat.

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 467

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 463

Uppenbarligen pågick livliga diskussioner om La Espero och hanteringen av denna.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 412

Strönne har fått i uppdrag att utforma broschyrer, eller "blad" som han hellre kallar dem.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 388

Pensoj pri administraj problemoj de presado de La Espero kaj aliaj estrartaskaj detaloj.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 397

Kort konstaterande av Strönne ang PM som ska skickas med La Espero.

Kategori: Leteroj
Hits: 425

Strönne redogör för delar av dansk esperantostatistik och grubblar principiellt och jämförande med Sverige.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 412

Första utkast till affischer.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 391

Förslag för reklamkampanj att beslutas på årsmötet i Uddevalla.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 376

Skandinaviskt samarbeta har diskuterats i omgångar och Strönne har ett förslag.