Agado

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 506

Strönne efterfrågar ökad effektivitet och uppmärksamhet i kort memo.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 527

Samordnings- och personaladministration.

interna-mesaĝo
Hits: 619

Diskussion kring Minneslistan och bristen på info om SEF. Förslag på nytt utskick ang. Radiotjänst.

ikon-sef-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 620

Förslag till brev att sändas till klubbarna för att aktivera medlemmarna att skicka brev till Radiotjänst att de måtte sända på esperanto.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 588

ABFstipendium för esperantostudier. Islandsförbundet vill införa eo i skolorna.

ikon-interna-letero-SEF
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 569

Danskarna gjorde en lyckad resa till Frankrike 1939 och vill återupprepa med Lappland 1946.

interna-mesaĝo
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 409

Större framförhållning map årskongresser anbefalles. Lista för de 6 närmaste förslagen.

interna-mesaĝo
Kategori: Leteroj
Hits: 446

Rapport bestående av 9 fristående delar. Se nedan, under "Rilataj eroj" för att komma åt övriga delar.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 375

Nio underskrifter till FN-deklarationen som aldrig sändes in. För sena? Bortglömda? Vem vet?

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 518

Lösa lappar med klotter och utkast till reklam.

ikon-letero-al-sef
Kategori: Leteroj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 692

Jean Forges-Fetke faris sonfilmon kaj volas montri, kaj volas helpon aranĝi svedan turnéon.