Agado

  • Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Utskickade propagandablad sept 1945_fram
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 925

Lista med vem som fått hur många propagandablad.

Ne-skanita
Kategori: Raportoj
Hits: 1424

Esploro pri lingvolernado en 43 paĝoj, kun noto "Apartenas al UEA, Centra oficejo Geneve".

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 609

Sinha vid Tagores Institut reste land och rike runt och pratade för klubbar och skolor. Framgångsrikt.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 673

Steiner turneas en Svedio pri Aŭstrio. Sveda radio ne volas intervjui la registaran konsilanton.

Ne-skanita
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 637

Seppik el Estonio rondvojaĝis en Svedio.

Ne-skanita
Tillverkare: SEI visa produkter
Hits: 515

En omfattande skrivelse till Skolöverstyrelsen om att de måtte införa esperanto svenska skolor.

ikon-dokumento-de-sef
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 502

Arbetsplan för styrelsen. Främst krävs pengar! Ekonomi, propaganda, årsmöten, organisation.

interna-dokumento
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 465

Ett frö. En start. Ett "skelett".

Ne-skanita
Kategori: Agado
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 709

Petition till Radiotjänst om esperantosändningar. (teko?)

ikon-informilo
Kategori: Informiloj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 546

Megalli, Setälä och Lapenna. Engelska med naturmetoden ett hot.