Mi konstatas ke temas pri materialo konservita dum jardekoj, sed en pluraj kazoj mi demandas min "kial?". Notu ke estas la arkivo de SEF, Sveda Esperantista Federacio. Oni povus pensi ke la materialo plejparte temus pri aferoj rilataj rekte al la laboro de SEF, ties kluboj aŭ UEA. Tamen, granda kvanto de la skatolaro konsistas el diversaj gazetoj eksterlandaj kaj libroj en kaj pri ido. Ĉu ni lasu fortojn kaj monon konservante tion?

El la 36 originaj skatoloj (bananskatoloj, moviĝskatoloj kaj similaj grandecoj) mi opinias ke indas koncentriĝi kaj konservi la materialon de dek el ili. Sube vi vidas kiujn skatolojn. Eĉ pli sube vi povas vidi liston de aldone dek skatoloj kiuj ŝajne havas erojn interesajn, aŭ por ni mem aŭ por demandi al aliaj organizoj ĉu ili mem konservas aŭ volas rehavi dokumentojn.

Konservindas:

I - Kursoj: ISOSEK, Hermods, Esperanto utan förkunskaper 1-6, Kurso de Ĉe - aldono por gvidantoj. Världsspråksfrågan: radiotranskription, brevväxling, Skolöverstyrelsen, Lindhagens motion od. Lärarkursen 1932: Esperanto i skolorna, "Freden"; Malmgren 1939, Malmgren-pärm 1934.

II - Lundgren 1909-17, Skandinava kongreso 1918, Norda (Balta) kunlaboro 1935-38, Eo handbok, UEA; Malmgren 1931-33 + 1935-36, Rondiranta gazeto, Tradukoj kaj originaloj, Notlibro, Radiopetitionen 1945, Protokoll Stockholma Instruista klubo, Lapplandsbroschyrer, Esperantofrämjandet 1949, SEF: pressinfo, Programarkiv, flygande utställning, Diverse matriklar, SEF- och Eldonareklam.

III - Informoj pri prelegaj turneoj de svedoj kaj eksterlandanoj, La filmo el Kolonjo, Wings over Empire, Promenado tra ĵamoreo, kantoj kaj teatraĵoj, raportoj de kluboj 1943-45.

IV - Ekonomiaj dokumentoj de la UK en 1934. (Ankaŭ en aliaj skatoloj.) Esperanta Turisma Komisiono - ETK 1932-40, SEI kaj la peto al Radiotjänst 1945, abonantoj de La Espero 1925, diversaj leteroj de kaj al SEF 1930-39, Backman-dokumentoj 1905-21. Libroj en kaj pri Ido.

V - Estraraj kaj jarkunsidaj dokumentoj inter 1931 kaj -52.

VI - Kaslibroj de SEF 1908, 1936-42. Propagandafonden 36-40, Ombudsmannafonden 1941.

XIII - Dokumentoj kaj leteroj al SEF 1934 ĝis -49. ETK 1938. Vojaĝo al Britio 1938.

XIV - Kvitancoj kaj dokumentoj de UK-34.

XXXIV - La Espero 1981-89, svedaj broŝuroj pri eo, eksterlandaj broŝuroj pri eo, svedaj turistaj broŝuroj en eo, mallongaj teatraĵoj en eo.

XXXVI - Malnovaj UK-afiŝoj, afiŝoj de prelegturneoj, testoj de svedaj varbiloj por eo.

 

Esplorindas:

VII - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

VIII - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

X - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj. (Svensk världsspråkstidning 1910-50)

XV - Eltondaĵoj de gazetoj.

XVI - Eltondaĵoj de gazetoj.

XVII - Svensk världsspråkstidning k.s.

XXII - Biblioteko de Ihrborn: Eo-gazetoj Herezulo, Jolanda pioniro, Norda prismo, Nova epoko, Oomoto, Ponto, div jaroj inter 1918 kaj 1961.

XXIV - Biblioteko de Ihrborn: Eo-gazetoj binditaj. Esperanto, La Espero 1922-23 kun La Lumturo 1923, Internaciisto, Sennacieca revuo, Suda stelo, Vojo vero vivo, de div. jaroj inter 1922 kaj -60.

XXX - Biblioteko de Ihrborn: Gazeteltondaĵoj 1931-39.

XXXI - Biblioteko de Ihrborn: Div libroj kaj kajeroj pri filozofio, politiko, religio, higieno. Kelkaj eksterlandaj vortaroj. Biblioteko de sennaciulo, Norsk esperantoblad, internacia kulturo.

La ĝenerala celo de la arkiva projekto estas esplori la posedaĵojn de SEF ĉe Esperanto-Gården kaj igi la interesajn aferojn serĉeblaj kaj atingeblaj.

La unua ondo de skatoloj de la kelo estis la 36 ujoj nomataj "SEF arkiv" kun numeroj I - XXXVI (1-36). Tiuj, evidente, estis stokitaj en Malmö ĉe s-ro kaj s-ino Strönne en Amiralsgatan. En 1995 ili estis transportataj, plej verŝajne rekte al Esperanto-Gården. Jen komprimita enhavolisto.

I - Kursoj: ISOSEK, Hermods, Esperanto utan förkunskaper 1-6, Kurso de Ĉe - aldono por gvidantoj. Världsspråksfrågan: radiotranskription, brevväxling, Skolöverstyrelsen, Lindhagens motion od. Lärarkursen 1932: Esperanto i skolorna, "Freden"; Malmgren 1939, Malmgren-pärm 1934.

II - Lundgren 1909-17, Skandinava kongreso 1918, Norda (Balta) kunlaboro 1935-38, Eo handbok, UEA; Malmgren 1931-33 + 1935-36, Rondiranta gazeto, Tradukoj kaj originaloj, Notlibro, Radiopetitionen 1945, Protokoll Stockholma Instruista klubo, Lapplandsbroschyrer, Esperantofrämjandet 1949, SEF: pressinfo, Programarkiv, flygande utställning, Diverse matriklar, SEF- och Eldonareklam.

III - Informoj pri prelegaj turneoj de svedoj kaj eksterlandanoj, La filmo el Kolonjo, Wings over Empire, Promenado tra ĵamoreo, kantoj kaj teatraĵoj, raportoj de kluboj 1943-45.

IV - Ekonomiaj dokumentoj de la UK en 1934. (Ankaŭ en aliaj skatoloj.) Esperanta Turisma Komisiono - ETK 1932-40, SEI kaj la peto al Radiotjänst 1945, abonantoj de La Espero 1925, diversaj leteroj de kaj al SEF 1930-39, Backman-dokumentoj 1905-21. Libroj en kaj pri Ido.

V - Estraraj kaj jarkunsidaj dokumentoj inter 1931 kaj -52.

VI - Kaslibroj de SEF 1908, 1936-42. Propagandafonden 36-40, Ombudsmannafonden 1941.

VII - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

VIII - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

IX - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

X - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

XI - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

XII - Malnovaj eo-gazetoj de diversaj jaroj.

XIII - Dokumentoj kaj leteroj al SEF 1934 ĝis -49. ETK 1938. Vojaĝo al Britio 1938.

XIV - Kvitancoj kaj dokumentoj de UK-34.

XV - Eltondaĵoj de gazetoj.

XVI - Eltondaĵoj de gazetoj.

XVII - Libroj pri Ido aĉetitaj de la biblioteko de Ihrborn (mortinta 1968). Diversaj libroj pri planlingvoj, ĉefe Ido, Occidental, Mondial ktp. Svensk världsspråkstidning k.s.

XVIII - Biblioteko de Ihrborn: lernolibroj, leglibroj kaj gazetoj en ido.

XIX - Biblioteko de Ihrborn: diversaj idistaj gazetoj de diversaj jaroj inter 1912 kaj 1960.

XX - Biblioteko de Ihrborn: ido-gazeto Progreso inter la jaroj 1908 ĝis 1960.

XXI - Biblioteko de Ihrborn: ido-gazetoj diversaj inter 1912 kaj -59. Eo-gazetoj Nica li. revuo inter 1955 kaj 1960, Franca esperantisto 1915-19.

XXII - Biblioteko de Ihrborn: Eo-gazetoj Herezulo, Jolanda pioniro, Norda prismo, Nova epoko, Oomoto, Ponto, div jaroj inter 1918 kaj 1961.

XXIII - Biblioteko de Ihrborn: eo-gazetoj binditaj; Sv Arbetaresperantisten, Laborista esp, Arbetaresp., Libera laboristo, XIIa e-krg lab de diversaj jaroj inter 1920 kaj -54.

XXIV - Biblioteko de Ihrborn: Eo-gazetoj binditaj. Esperanto, La Espero 1922-23 kun La Lumturo 1923, Internaciisto, Sennacieca revuo, Suda stelo, Vojo vero vivo, de div. jaroj inter 1922 kaj -60.

XXV - Biblioteko de Ihrborn: Sennacieca revuo, Sennaciulo, Sur posteno de div jaroj inter 1921-61. Libroj kaj kajeroj pri religio.

XXVI - Biblioteko de Ihrborn: Libroj kaj kajeroj pri religio.

XXVII - Biblioteko de Ihrborn: Libroj kaj kajeroj pri politiko.

XXVIII - Biblioteko de Ihrborn: Libroj kaj kajeroj pri politiko.

XXIX - Biblioteko de Ihrborn: binditaj eo-gazetoj Aŭstria esp, Internacia komerca revuo, ISK (Int. de soc. kunbatalo), La kritika observanto, Kristana espero, Lingvo internacia, La militrezistanto, de jaroj inter 1919-37. Esperanto kaj kulturo, Encyklopedio de kulturaj vortoj en E, div vortaroj de div lingvoj.

XXX - Biblioteko de Ihrborn: Gazeteltondaĵoj 1931-39.

XXXI - Biblioteko de Ihrborn: Div libroj kaj kajeroj pri filozofio, politiko, religio, higieno. Kelkaj eksterlandaj vortaroj. Biblioteko de sennaciulo, Norsk esperantoblad, internacia kulturo.

XXXII - Biblioteko de Ihrborn: Esp triumfonta, Sennacieca revuo de jaroj 1921-38. ("malnovaj kaj malbelaj sed indas ŝpari".)

XXXIII - Biblioteko de Ihrborn: eo-gazetoj Heroldo, Sennaciulo, Esperanto de div inter 1930 kaj -67. UEA jarlibroj: div inter 1920-48. SAT-jarlibroj div inter 1922-67. Almanako de UL div inter 1948-58.

XXXIV - La Espero 1981-89, svedaj broŝuroj pri eo, eksterlandaj broŝuroj pri eo, svedaj turistaj broŝuroj en eo, mallongaj teatraĵoj en eo.

XXXV - Gazetoj Svenska Arbetaresperantisten 1922-25, Esperanto marto 1910 ĝis julio 1914.

XXXVI - Malnovaj UK-afiŝoj, afiŝoj de prelegturneoj, testoj de svedaj varbiloj por eo.